SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Zdravotnické zařízení Specializovaná fyzioterapie pro děti s.r.o. má uzavřeny smlouvy s níže uvedenými zdravotními pojišťovnami a poskytuje dětským pacientům na FT poukaz vystavený lékařem (Poukaz na vyšetření /ošetření FT) zdravotní péči v oboru fyzioterapie hrazenou ze zdravotního pojištění.

Smluvní zdravotní pojišťovny:

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - 111

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR - 201

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 209

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - 211

RBP, zdravotní pojišťovna - 213