SMLOUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Zdravotnické zařízení Specializovaná fyzioterapie pro děti s.r.o. má uzavřeny smlouvy s níže uvedenými zdravotními pojišťovnami a poskytuje dětským pacientům na FT poukaz vystavený lékařem zdravotní péči v oboru fyzioterapie hrazenou ze zdravotního pojištění.

Smluvní zdravotní pojišťovny: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - 111 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR - 201

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - 209

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - 211 

RBP, zdravotní pojišťovna - 213